Huishoudelijk Reglement

 • Deelname aan alle activiteiten van KynoSpirit is voor eigen risico. KynoSpirit is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan u, uw hond en/of uw bezittingen.
 • Iedere eigenaar dient een geldige WA-verzekering te hebben.
 • Elke hond die bij KynoSpirit aanwezig is dient volledig inge├źnt te zijn of over een geldige titerbepaling te beschikken en geen symptomen te hebben van overdraagbare ziekten (b.v. Kennelhoest).
 • Wij verzoeken u uw auto zodanig te parkeren dat de parkeerplaats ten volle benut kan worden. Hiervoor is het nodig dat u de parkeerplaats achter tot aan de schuur gebruikt en niet de doorgang naar de nooduitgang blokkeert (een parkeer plattegrond staat op de website onder Contact en hangt op de deur van de kantine)
 • Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan met de hond langs het pand over de oprit te lopen.
  De achteringang ligt tussen de loods en de kantine.
  • De hond dient ten alle tijde aangelijnd te zijn, ook op de parkeerplaats.
  • Als de hond zijn behoefte doet op of om het terrein van KynoSpirit dient u dit direct op te ruimen.
  • Voor het uitlaten van de hond is er links naast het pand een onverharde weg van ca. 1 km, ook daar geldt een opruimplicht.
  • Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor de training, indien u te laat aanwezig bent, behoudt de instructeur het recht u te weigeren.
  • De instructeur bepaalt tijdens de training het oefenprogramma. Zijn er problemen of is er iets waar u het niet mee eens bent, breng het naar voren bij uw instructeur na de training.
  • Teven mogen tijdens de loopsheid wel aan de training deelnemen mits zij een broekje dragen.
  • Bij deelname aan losse lessen altijd minimaal 48 uur van tevoren melden, zodat er bekeken kan worden in welke groep er plaats voor u is.
  • Bij verhindering altijd afmelden, minimaal 24 uur voor de training via telefoon 06-21897855 of 0594-614608 of per e-mail gabrielle@ringtraining.nl
  • Bij te late afmelding wordt de les in rekening gebracht. Ook indien u losse lessen volgt geldt dezelfde afmeldingsverplichting. Indien u de les vergeet af te melden binnen de gesteld tijd, krijgt u een factuur toegestuurd ten bedrage van het verschuldigde lesgeld.
  • Breng elke training een sprankelend humeur mee.

   Eenieder die deze reglementen niet nakomt, kan worden uitgesloten van de training.